Hobza Legal
advokátní kancelář, s.r.o.

Telefon

+420 721 980 911

E-mail

Adresa

Salvátorská 931/8
110 00 Praha

    Rádi Vás poznáme.
    Úvodní konzultace je proto u nás vždy nezávazná a zdarma.

    Cena našich služeb se odvíjí dle náročnosti agendy a dalších okolností Vašeho případu. Právní služby v rámci licenčního řízení u České národní banky standardně nabízíme za fixní částku. Částka se liší zejména dle druhu licence, kterou Vám máme pomoci získat.

    Ostatní právní služby standardně nabízíme za hodinovou odměnu. V případě pravidelně poskytovaných právních služeb, včetně např. zajištění compliance, Vám rádi naše služby nabídneme za zvýhodněnou paušální odměnu zpravidla na měsíční bázi.