Novela ZISIF 2024: změny pro investory i fondy

By 29 října, 2023 Uncategorized

Dne 4. října 2023 schválila vláda návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), a další související zákony. Novela počítá s účinnost k 1. červenci 2024. Co všechno přináší si rozebereme v tomto článku.

Zpřísnění pravidel pro minifondy podle § 15 ZISIF

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním podle § 15 ZISIF, tedy tzv. „minifodny“ či „alternativní fondy“ představují populární formu alternativního financování. Bohužel se však v minulosti stávaly také pastí pro důvěřivé retailové investory, kterým byly nezřídka nabízeny jako regulované fondy. Nedostatek či klamavost předkládaných informací pak často vedla k nešťastným investičním rozhodnutím.

Právě na výše uvedené případy pak míří novela ZISIF, která nyní čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. Podle vládního návrhu bude nově muset název minifondu obsahovat slovní spojení „osoba rizikového kapitálu“ a zároveň nebude moci obsahovat označení „fond“, jeho překlady nebo slova od něj odvozená. Návrh počítá také s rozšířením informační povinnosti vůči investorům, kterým budou muset být před uskutečněním investice poskytnuty mimo jiné informace o rizikovosti investice, investičním horizontu či investiční strategii. Dále budou muset být investoři výslovně upozornění na skutečnost, že minifond nepodléhá dohledu ČNB.

Investovat do minifondu bude moci neomezený počet investorů investující částku minimálně ve výši 125 000 EUR. Výše investice naopak není stanovena u správy majetku maximálně 20 investorů. V případě správy majetku těchto investorů bude nyní muset správce předkládat elektronicky do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období ČNB zprávu auditora o ověření dodržení zákonného limitu.

SICAF

Vládní návrh zavádí nové označení pro obchodní firmu uzavřeného investičního fondu, který je akciovou společností, tedy akciovou společnost s fixním základním kapitálem. Pro tuto zákon využívá zkratku SICAF (z francouzštiny „Société d’Investissement a Capital Fixe“), která je díky využívání v jiných právních řádech obecně známá. Obchodní firma akciové společnosti s fixním základním kapitálem pak bude moci využívat označení „investiční fond s fixním základním kapitálem“ nebo právě zkratku „SICAF“.

Podfondy

V současnosti umožňuje ZISIF zřizování podfondů pouze akciovým společnostem s proměnným základním kapitálem SICAV. Podle návrhu zákona, který nyní leží ve sněmovně by však tuto možnost měly mít i investiční fondy, které jsou komanditní společnosti na investiční listy i novelou zavedené akciové společnost s fixním základním kapitálem SICAF.

Rozvolnění u komanditních společností

Novela také počítá s úpravou dělení zisku a ztráty u komanditních společností na investiční listy. Nově by zde totiž měla být možnost určit společenskou smlouvou jakékoliv dělení zisku

a ztráty mezi společností a komplementářem. Dochází tak k uvolnění poměrně striktních pravidel zákona o obchodních korporacích, který vyplácení zisku nyní upravuje.

Salvátorská 931/8
110 00 Praha

T: +420 721 980 911
E: martin.hobza@hobzalegal.cz

cs_CZCzech