Martin Hobza
advokát a společník

JUDr. Martin Hobza, Ph.D.

Martin je advokát a partner kanceláře. Ve své právní praxi se věnuje projektům klientů v oblasti finančních služeb, poradenství v rámci licenčních řízení vedených u České národní banky a výkonu compliance u finančních institucí.

A to především pro investiční společnosti, distributory, obchodníky s
cennými papíry a další regulované subjekty. Je specialistou v oblasti crowdfundingu a kryptoaktiv, stejně jako alternativních fondů.

Rovněž připravoval emise dluhopisů v objemu stovek milionů korun. Martin vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, na téže fakultě získal titul JUDr. a Ph.D. (v oblasti regulace investičních služeb a distribuce na finančním trhu). Znalosti a zkušenosti sbíral rovněž na univerzitách v Heidelbergu, Mnichově a Hamburku.

Martin na téma právní úpravy finančních služeb pravidelně a dlouhodobě publikuje v odborném tisku, a to včetně zahraničních titulů s mezinárodním dosahem, a vystupuje na odborných konferencích.

LinkedIn
advokátka

Aneta Vondráčková

Aneta je advokátkou se zaměřením na compliance finančních institucí a specialistkou na AML.V této oblasti obdržela titul JUDr., doktorské studium pak absolvovala v oboru unijního zdanění korporací.

Znalosti a zkušenosti získala dále na univerzitě v Heidelbergu a Mnichově a odbornou praxi nabyla v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze.
Aneta rovněž vyučuje na Právnické fakultě UK, kde se zaměřuje na evropské právo, včetně regulatorních aspektů.

Dlouhodobě publikuje v tuzemském i zahraničním odborném tisku a vystupuje
na odborných konferencích.

of counsel

Jan Krofta

Jan působí v kanceláři jako of counsel. Pracoval v předních advokátních kancelářích, kde nabíral zkušenosti v oblasti obchodních transakcí, korporátního práva, poradenství ve složitých právních záležitostech i zastupování klientů při řešení sporů.

V rámci své dosavadní praxe se Jan podílel na řadě významných projektů pro klienty z českých i zahraničních společností, průmyslových podniků, finančních skupin a bank.

Jan promoval v oboru právo na Univerzitě Karlově v Praze v roce 2013 a absolvoval roční studium v zahraničí v oboru Common Law na University College Cork v Irsku.

LinkedIn
právní asistent

Marek Brož

Marek je právním asistentem – compliance specialistou a studentem Právnické fakulty UK.

Dosavadní znalosti a zkušenosti v této oblastí získal během svého působení v Komerční bance, kde se věnoval regulaci investičního bankovnictví z pozice Junior Compliance officera.

Marek měl tak možnost seznámit se s různorodou agendou spočívající zejména v analýze právních předpisů upravující podnikání na kapitálovém trhu, implementaci regulatorních povinností, komunikaci s Českou národní bankou při kontrole na místě a výkonu dohledu na dálku.

V neposlední řadě se podílel na implementaci skupinových pravidel zejména v oblasti zneužívání trhu.

LinkedIn
právní asistent

Ondřej Gocman

Ondra je právním asistentem a studentem Právnické fakulty UK. K praxi v advokátní kanceláři se poprvé dostal již při studiu na gymnáziu, později pracoval v advokátních kancelářích zaměřujících se na generální praxi i s částečným přesahem do finančněprávní oblasti. Ondra se aktivně zajímá o dění
na (nejen) české startupové a byznysové scéně.

LinkedIn
Rádi vás poznáme

Úvodní konzultace je u nás vždy nezávazná a zdarma.

Kontaktujte nás